Wond verzorging: doe het hygiënisch en zorgvuldig!

Wond verzorging kan soms lastig zijn. Het is de kunst om een optimale omgeving te creëren om de wond zo snel mogelijk te laten genezen. Bij een normale wond geneest de huid binnen een redelijk tijdsbestek vanzelf. Daar gaat een heel proces vanuit het lichaam aan vooraf. Maar na enige tijd is de huid weer gesloten en kunnen we spreken van een genezen wond.

wond verzorging, hygiëne

Hoe geneest een wond op een optimale wijze?

We kunnen twee soorten wonden onderscheiden, namelijk droge en vochtige wonden. Over het algemeen kun je stellen dat vochtige wonden sneller genezen dan droge wonden. Maar bij vochtige wonden is de kans op infecties weer groter. Dus is het van groot belang te zoeken naar de juiste vochtigheid. In ziekenhuizen wordt daarom voor een optimaal genezingsproces gebruik gemaakt van hydrocolloide gel.

Maar ook voor de thuissituatie is het belangrijk om een goede wond verzorging te volgen. We onderscheiden voor thuis drie stappen (protocol wondverzorging):

Stap 1: Reinigen van de wond

Allereerst zelf je handen wassen (volgens protocol).

Laat wond even doorbloeden zodat het vuil weg kan.

Druk de wond dicht (met bijvoorbeeld een gaaskompres of schone doek).

Verwijder vreemde voorwerpen, zoals straatvuil of splinters met een pincet of gaasje.

Reinig de wond als er nog vuil inzit met kraanwater.

Stap 2: Behandelen (wond ontsmetten)

Dep de wond droog met een kompres of schone doek.

Breng een ontsmettingsmiddel aan (jodium, betadine of iets dergelijks).

Stap 3 : Afdekken van de wond

Dek de wond af met een steriele laag. Gebruik hiervoor een gaaskompres, pleister of kant-en-klaar wondverband.

Zorg dat deze steriele laag goed blijft zitten en maak het vast met pleisters of een windsel (niet op de wond plakken).

Vervang iedere dag het wondverband en gebruik als dat kan een kleiner verbandje of pleister.

Snelpleisters: een vliegensvlugge oplossing bij kleine wondjes en wond verzorging

Heeft u een blaar op uw teen gelopen? Of een wondje aan uw vinger? Is uw kind gevallen en is de knie kapot? Dan zijn snelpleisters een makkelijke manier om de wond te verzorgen.

snelpleister, wondverzorging

Allereerst maakt u de wond goed schoon. En vervolgens gebruikt u voldoende snelpleister om over de wond aan te brengen. De snelpleister plakt niet aan de wond en kan makkelijk en pijnloos worden verwijderd. Van belang is dat u de snelpleister niet te strak doet, maar zorgt voor een goede doorbloeding.

De snelpleisters zijn ideaal in de keuken, horeca, op kinderdagverblijven en scholen. Handig ook voor op vakantie als je geen schaar bij je hebt. Want snelpleisters kun je zonder schaar gebruiken.

Complexe wonden

Helaas zijn er ook wonden die niet zomaar genezen en die zich ontwikkelen tot niet-genezende en gecompliceerde wonden. Van een gecompliceerde wond is sprake wanneer die langer dan vier weken aanwezig is en geen tekenen van herstel laat zien.

Hoe onstaan complexe wonden eigenlijk?

Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen. Er kan sprake zijn van slechte doorbloeding, diabetes of een ontsteking, zoals een infectie met bacteriën.

Met name oudere mensen hebben last van complexe wonden. Het is dan ook belangrijk om rekening te houden met de invloed van iemands leeftijd op het genezingsproces. 

Hoe je een complexe wond nu precies moet behandelen kan het beste worden overgelaten aan een specialist. Bijvoorbeeld bij decubitus (doorligplekken) of ulcus cruris (open been) zijn diverse methodes ontwikkeld. Maar een voor iedereen bruikbare oplossing voor bijvoorbeeld decubitus problemen is nog niet gevonden. In veel ziekenhuizen in met name de Verenigde Staten wordt ter voorkoming gebruik gemaakt van LayDri onderleggers.

Terug naar het begin van deze pagina over Wond verzorging en wonden verzorgen

Naar Webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!