Intieme hygiene, zorg voor een natuurlijk evenwicht en voorkom vaginale klachten

Voorkom vaginale klachten, zoals vervelende afscheiding, jeuk vagina, irritatie en een nare geur, door een goede persoonlijke hygiëne.

De vrouwelijke geslachtsdelen hebben nu eenmaal een andere verzorging nodig dan de rest van het lichaam. Wordt er bij algemene hygiëne vooral en terecht veel gehamerd op het gebruik van zeep, bij de verzorging van de vagina is dit juist absoluut niet de bedoeling. Veelvuldig wassen van de vagina, maken de problemen alleen maar groter.

vaginale klachten, jeuk vagina, intieme hygiëne


Naar webshop

Waarom is dat zo?

Het is belangrijk om het natuurlijk evenwicht van de vagina zo weinig mogelijk te verstoren. De vaginale flora bevat namelijk micro-organismen die belangrijk zijn voor de beschermende zuurheid van de vagina. Hierdoor beschermt de vagina zich tegen infecties en bacteriën (bacteriële infectie vagina). De pH-waarde is een belangrijke indicator. Is deze te hoog, dan kunnen schadelijke bacteriën zich verspreiden. Wassen met zeep en shampoo, kunnen ervoor zorgen dat de pH-waarde stijgt waardoor de zuurgraad te laag wordt. Onder andere een kans op chlamydia of een schimmelinfectie vagina ligt dan op de loer.

Dus eigenlijk klinkt het best wel tegenstrijdig. Maar één keer wassen per dag met lauw water is in dit geval meer dan voldoende. Op een voorzichtige manier droogdeppen helpt ook om irritatie te voorkomen.

Stress, hormonen, vermoeidheid

Er spelen nog andere factoren een rol bij het verstoren van de natuurlijke balans. Stress, hormonale veranderingen (bijvoorbeeld overgang, zwangerschap en menstruatie) en vermoeidheid kunnen ook van invloed zijn. Verder is het belangrijk om katoenen ondergoed te dragen, niet te strakke kleding aan te trekken en in geval van menstruatie op tijd en regelmatig maandverband of tampons te wisselen.

pH-waarde

De pH-waarde van de vagina is in orde wanneer deze onder de 4,5 is. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een pH-balance vaginale zelftest worden bepaald. Wanneer de pH-waarde op peil is, voorkomt dat vervelende afscheiding, jeuk, irritatie vagina en nare geur. De meest voorkomende kwaal bij vrouwen is bacteriële vaginosis. Naar schatting 27% van de vrouwen kampt met dit probleem. Zeker tijdens de zwangerschap kan bacteriële vaginosis een probleem vormen en soms zelfs lijden tot vroeggeboorte. Dus extra aandacht voor intieme hygiëne tijdens de zwangerschap kan absoluut geen kwaad.

vaginale klachten, jeuk vagina, intieme hygiëne, wellness tampon

Wellness tampon

Binnen onze productlijn “intieme hygiëne” verkoopt Van Manen Hygiëneproducten bijvoorbeeld de wellness tampon.

Kortom, besteed ook aandacht aan intieme hygiëne ter voorkoming van vaginale klachten. Dat geeft een verzorgd en fris gevoel.

Terug naar het begin van deze pagina over het voorkomen van vaginale klachten, zoals vervelende afscheiding, jeuk vagina, irritatie en een nare geur, door een goede persoonlijke hygiëne.

Naar Webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!