Slabben voor volwassenen

Minder stress rond de maaltijd? Maak gebruik van wegwerpslabben

luiers aanbieding, milieuvriendelijke luiers

Naar Webshop

Slabben voor volwassenen - Naarmate we ouder worden, neemt onze eetlust af. Uit een Australisch onderzoek is gebleken dat de hersenen van oudere mensen minder reageren op signalen uit mond, keel en maag.

Ook hormonen spelen een rol bij signalen van eten en drinken. Zo roept bijvoorbeeld vasopressine het lichaam op om minder urine te produceren zodat er meer vocht in het lichaam blijft. Ook dit functioneert bij ouderen minder dan bij jongeren.

Daarnaast kun je door ziekte een verminderde eetlust hebben. Wat te denken als je veel moet braken en misselijk bent. Dan heb je ook geen zin om een maaltijd te verorberen. 

Daarnaast is het een misverstand om te denken dat wanneer je ziek bent, je minder zou moeten eten. Juist om weer beter te worden heeft het lichaam energie nodig.

Kauwen is een belangrijke stimulans voor de hersenen. Professor Erik Scherder heeft daarover een zeer interessant filmpje gemaakt. Hij pleit voor goed kauwbaar voedsel in plaats van vloeibare of gepureerde maaltijden. Ook is het belangrijk dat het gebit in orde is. Daarom is mondhygiëne juist voor oudere en zieke mensen heel erg belangrijk.

Goede, rustige sfeer is belangrijk

Wanneer eten veel energie kost, ben je geneigd naar een makkelijke manier te zoeken om iemand te laten eten. Bovendien is er vaak weinig tijd of geduld. Toch wordt er steeds meer gepleit voor tijd voor de maaltijd. Het is belangrijk te zorgen voor een rustige sfeer. Laat mensen het liefst dat eten wat ze lekker vinden en zorg voor afwisseling.

Wanneer iemand moeite heeft met eten, kun je bijvoorbeeld een wegwerpslab aanbieden. Dan kan de persoon zelf blijven eten en is het minder erg als er wordt geknoeid. Zeker wanneer iemand niet aan tafel kan eten, maar dit op bed moet doen.

Heel erg belangrijk is dat wordt overlegd of het goed is dat er van een wegwerpslab gebruik wordt gemaakt. Mensen kunnen zich namelijk ongemakkelijk voelen bij het gebruik hiervan.

Maar als iemand eenmaal de voordelen van het gebruik van een wegwerpslab inziet, dan is het voor alle partijen een uitkomst.

luiers aanbieding, bambo

Voordelen gebruik wegwerpslabben

Door gebruik te maken van slabben voor volwassenen, kunnen enorme tijdsbesparingen en besparingen op het wassen worden bereikt. Het voorkomt vieze kleding want de slabben zijn voorzien van een gecoate laag die geen vloeistof doorlaat. Ook heeft de slab een opvangbakje zodat eventuele kruimels en restjes worden opgevangen.

Zeker voor mantelzorgers en medewerkers in het ziekenhuis of verzorgingstehuis kan het laten gebruiken van een slab veel tijd opleveren!

Heb je vragen of wil je meer weten? Gebruik het contactformulier of bel 0318 524707. Van Manen Hygiëneproducten helpt je graag verder.

Van slabben voor volwassenen naar homepage

Naar Webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!