Neten herkennen? Hoofdluis herkennen? Hygiëne op school: Daar valt nog veel te leren!

Neten herkennen, hoofdluis bestrijden, symptomen mazelen herkennen.... elke leerkracht en ouder is er alert op. Wanneer de basisscholen weer zijn begonnen, komen ook de verhalen over hoofdluis weer in de krant en op tv. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat zodra groepjes van drie a vier kinderen bij elkaar zitten, het aantal besmettingen verdubbelt. En zeker nu er een mazelenuitbraak aan de gang is, is het weer naar school gaan een belangrijk moment om de hygiëne op school van begin af aan goed te controleren.

neten herkennen, hoofdluis herkennen

Tegenwoordig kunnen GGD’s jaarlijks een hygiënebegeleidingsbezoek bij scholen uitvoeren. En wat blijkt, sinds de GGD hiermee is gestart, is het bewustzijn omtrent hygiëne bij de school toegenomen.

De kwaliteit van de schoonmaak van scholen is van diverse factoren afhankelijk. Natuurlijk is het budget dat de school beschikbaar heeft een belangrijke factor. Maar ook de gemaakte afspraken omtrent de schoonmaak, de deskundigheid van de schoonmakers en het naleven van het schoonmaakprotocol zijn zeker zo belangrijk. Meer geld of uren voor schoonmaak, houdt in veel gevallen niet in dat er beter wordt schoongemaakt. Want als je schoon maakt met bijvoorbeeld vieze schoonmaakmaterialen, wordt het er niet beter op. Een duidelijk en uitvoerbaar protocol dat wordt nageleefd en gecontroleerd, is een goede stap voorwaarts.

Wat zijn vooral ergernissen omtrent de hygiëne op school?

De Universiteit Groningen heeft een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de hygiëne en schoonmaak op de basisschool. Hieruit blijkt dat er heel veel onvrede over bestaat. 

Uit een ander onderzoek blijkt de grootste bron van ergernis vooral de toiletten te zijn. De meeste mensen vinden die onder de maat. Ook vindt men over het algemeen dat kinderen te weinig leren over hygiëne. Hoe was je je handen? Hoe houd je het toilet netjes.

De school moet er dan wel voor zorgen dat er voldoende toiletten zijn, die goed werken. Dat de deuren op slot kunnen en er voldoende toiletpapier, zeep en papieren handdoekjes in de toiletruimte aanwezig is.

neten herkennen

Ook een belangrijk verbeterpunt is het laten meehelpen van leerlingen en onderwijzend personeel met het zorgen voor en het verbeteren van de toilethygiëne. Want hoe houd je als leerkracht een groep van 25 kinderen of meer in het vizier?

Een aantal tips voor school en leerlingen op een rijtje:

  1. Ben je ziek (zowel leerling als leerkracht) blijf dan thuis.
  2. Gebruik zeep tijdens het handen wassen en maak droog met wegwerphanddoekjes
  3. Leer kinderen hoe lang ze moeten handen wassen met behulp van het liedje “Altijd is Kortjakje ziek”. En laat ze de handen wassen volgens het handenwassenprotocol.
  4. Schenk in de klas aandacht aan hoe bacteriën worden verspreid bijvoorbeeld door gebruik te maken van een plantenspuit.
  5. Leer kinderen in hun elleboog of in een papieren zakdoekje te niezen.
  6. Maak regelmatig het speelgoed schoon.
  7. Ventileer de lokalen.
  8. Zorg dat gymschoenen schoon zijn die in het gymlokaal worden gebruikt.

En natuurlijk zou het voor de hygiëne op school of in de kinderopvang goed zijn als ouders en hun kinderen thuis ook deze tips volgen!

Wil je meer weten over neten herkennen, hoofdluis verwijderen en hygiëne op school neem dan contact met ons op

Van neten herkennen en hygiëne op school naar homepage

Naar webshop


Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!