De beste MRSA behandeling? Hygiëne helpt!

MRSA behandeling – De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor de ziekenhuis bacterie, zoals MRSA en ESBL.

De indruk wordt gewekt alsof we aan grote gevaren bloot staan en dat een ziekenhuis bacterie ontstaat in het ziekenhuis. Maar omdat in een ziekenhuis veel kwetsbare mensen bij elkaar zijn, valt het daar meer op.

mrsa behandeling, ziek, esbl, hygiëne

Naar Webshop

Gelukkig blijkt het in de praktijk allemaal wel mee te vallen. Slechts 0,1% van de Nederlandse bevolking is drager van een MRSA en merkt daar verder niks van. Wel is het zo dat de bacterie overgedragen kan worden, via de lucht, door huid op huid contact of door niezen.

Kwetsbare patiënten, die een wond of een intraveneus katheter hebben, lopen dan een risico. Ook hecht de bacterie zich graag aan kunstmateriaal, denk aan een kunstheup.

Behandeling is niet eenvoudig, daar niet alle antibiotica werken, de middelen duur zijn, bijwerkingen hebben en vaak alleen met een infuus zijn toe te dienen.

MRSA bacterie symptomen

Besmetting met de Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)bacterie hoeft niet te leiden tot ziekteverschijnselen. Echter, mensen met een verminderde weerstand zijn kwetsbaar en lopen een vergroot risico op een huidinfectie, of ernstiger, een bloedvergiftiging of longontsteking. Als de bacterie zich in de bloedbaan bevindt kan een levensbedreigende situatie ontstaan, omdat zich in organen abcessen kunnen vormen.

Naast de MRSA besmetting is ook de ESBL ziekenhuisbacterie bekend, Extended Spectrum Bèta-Lactamase.

Op de website van het RIVM is meer informatie over infectieziekten te vinden.

MRSA bacterie besmetting

De belangrijkste besmettingsoorzaak is huid op huid contact, vooral via de handen. Maar ook via de lucht kan de bacterie worden overgedragen, al komt dat minder vaak voor.

Vooral bij huidinfecties is het risico op besmetting groot.

MRSA behandeling

De reden dat er in de pers nogal wat ophef is ontstaan over de MRSA bacterie en hygiëne in het ziekenhuis is het feit, dat de bacterie resistent is geworden tegen de meeste antibiotica. De duurdere antibiotica (bijvoorbeeld vancomycine) kunnen de MRSA wel succesvol bestrijden, maar hebben vaak ook meer bijwerkingen.

Er worden kweken van de patiënt afgenomen en totdat er geen MRSA meer in de kweeksels wordt waargenomen, wordt de patiënt vaak in isolatie verpleegd.

De consequenties van een besmetting kunnen dus ingrijpend zijn. MRSA en andere soorten ziekenhuisbacterie worden daarom met reden serieus genomen. Je kunt het beste maar niet besmet raken en hygiëne helpt daarbij. Voorkomen is immers beter dan genezen en hygiëne is daarom misschien wel de beste MRSA behandeling.

Het belang van een goede hygiëne

Hoewel het risico op besmetting dus vrij klein is, is het toch zinvol om een aantal hygiënische maatregelen aan te houden. Zeker in Nederland worden veel zieke mensen thuis verzorgd, door mantelzorgers en personeel van de thuiszorg.

Een van de belangrijkste, maar nog regelmatig niet goed uitgevoerde preventiemaatregelen is het wassen van de handen. En dan wel volgens het protocol. Dit voorkomt infecties.

Ook het gebruik van wegwerphandschoenen is een goed idee. Je verwacht het misschien niet maar ook dan moet je na afloop toch nog de handen wassen.

germstar spray

Ook reinigen met een daarvoor geschikt middel – zoals bijvoorbeeld Germstar instant hand sanitizer is een mogelijkheid.

Daarnaast is de persoonlijke verzorging van de zieke of oudere ook heel belangrijk. En gelukkig zijn er steeds meer producten verkrijgbaar die douchen en haar wassen vergemakkelijken. Denk aan bijvoorbeeld een shampoocap die in dergelijke situaties echt een uitkomst kan zijn. 

Terug naar het begin van deze pagina over MRSA behandeling en hygiëne. 

Naar Webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!