Misselijkheid of braken? Houdt een braakzakje bij de hand

Naar Webshop

Misselijkheid of braken.... Er zijn heel wat omstandigheden die kunnen leiden tot een misselijk gevoel of overgeven.

Vooral kleine kinderen kunnen er veel last van hebben wanneer ze in de auto zitten. Zij vergeten dan dat ze beter rustig vooruit kunnen blijven kijken, maar beginnen te spelen of te lezen. Zeker in combinatie met wat snoep is het snel raak: Mam, ik ben misselijk. Hoe vaak hoor je dat niet. En meestal kun je dan nog net iets pakken, snel een plastic zak leegschudden, maar dikwijls ben je toch te laat.

Maar niet alleen kleine reizigers worden misselijk. Ook veel volwassenen hebben last van reisziekte en worden misselijk op het water, op de weg of in de lucht. Maar liefst een op de drie reizigers heeft ermee te maken. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het conflict wat ontstaat tussen het evenwichtsorgaan en de rest van het lichaam. Daarom is er een onderzoek gedaan. Men denkt dat het toedienen van een stroomstoot aan de hersenen de klachten kan verhelpen.

misselijkheid, braken, overgeven, braakzakje

Ook met behulp van acupressuur (Seaband) kunnen klachten worden verholpen of verminderd. Hierbij speelt het evenwichtsorgaan eveneens een belangrijke rol. 

Maar ook heel veel vrouwen die zwanger zijn, kunnen veel last hebben van misselijkheid. Ruim de helft van de zwangere vrouwen krijgt hiermee te maken en soms kan dit heel hardnekkig zijn. Tot aan de laatste maand en met ziekenhuisopname tot gevolg. Er zijn niet veel oplossingen voor. Het enige wat je kunt doen, is in je levensstijl hiermee rekening houden.

En dan heb je nog te maken met mensen die ziek zijn. Veel mensen hebben last van migraine. Maar ook bijvoorbeeld door het volgen van een chemokuur moeten mensen braken. De medicijnen zijn zo heftig, dat het lichaam daarop reageert door over te geven. Extra voorzichtigheid is dan geboden als het medicijn in tablet, capsule of drankvorm is ingenomen. Want als het binnen twee uur nadat het is ingenomen, uitgebraakt wordt, zit de giftige stof nog voor een groot deel in het braaksel. Heel goede hygiëne is in zo’n geval zeer belangrijk.

Een heel handige en hygiënische oplossing is dan het gebruik van een braakzakje. Braaksel verwijderen wordt zo voorkomen en het is vooral zo hygiënisch, omdat alles netjes wordt opgevangen in een plastic zakje, waarin absorberend materiaal zit.

In geval van een chemokuur worden eventuele giftige stoffen opgevangen zonder dat iemand anders ermee in aanraking kan komen. Dit betekent dat het braaksel direct wordt omgezet in een soort gel. Dit neemt bovendien de zeer onaangename geur weg.

Ook trek je het zakje direct dicht met twee koordjes zodat er niets kan gebeuren. Waar je ook bent, op bed, in de auto of het vliegtuig, alles wordt op een perfecte manier opgevangen.

Sommige zakjes hebben ook nog een verfrissingsdoekje om je gezicht en handen te verfrissen. De braakzakjes zijn per stuk verkrijgbaar. Maar ook in een verpakking met 3 of 20 stuks.

Wil je meer weten over het gebruik van het braakzakje bij misselijkheid of braken, neem dan contact met ons op. 

Naar Webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!