Keukenkraan vervangen? Gebruik de Autospout!

keukenkraan vervangen, automatische kraan, kraan met sensor, infrarood kraan

Naar Webshop

Keukenkraan vervangen - Dat handen wassen heel belangrijk is, weet iedereen eigenlijk wel. Want door regelmatig en goed handen te wassen, voorkom je verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën. Maar dat het niet altijd even zorgvuldig en goed gebeurt, staat ook vast.

Onlangs is er een artikel gepubliceerd in de consumentengids omtrent de handhygiëne in verpleegtehuizen en de resultaten vielen niet mee. Meer dan 60% van de onderzochte verpleegtehuizen scoorde onvoldoende op dit onderwerp, terwijl je daar toch juist veel aandacht verwacht.

Om de handhygiëne te verbeteren, is het natuurlijk van belang dat mensen zich aan het voorgeschreven protocol houden.

Maar daarnaast kun je ook maatregelen nemen om de handhygiëne te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld een automatische waterstopper op de markt verkrijgbaar: de Autospout.

Deze werkt op dezelfde manier als een infrarood kraan of sensor kraan. Dus stopt automatisch wanneer je je handen onder de kraan weghaalt. Dit apparaat is eigenlijk bedoeld om zo min mogelijk water te gebruiken. Maar omdat je de kraan nu niet meer met je handen aanraakt, voorkomt het ook kruisbesmetting. Dat wil zeggen, minder kans op verspreiding van bacteriën. Een heel prettige bijkomstigheid.

"Kinderdagverblijf Happy Kids heeft onlangs de Autospout geïnstalleerd. De Autospout werkt op dezelfde manier als een automatische kraan. Wanneer je je handen onder de kraan steekt, begint de kraan vanzelf te lopen. De montage van het apparaat aan een bestaande kraan gaat erg makkelijk. De leidsters op het Kinderdagverblijf zijn positief over dit apparaat. Het is makkelijk voor iedereen, jong en oud. Voor kleine kinderen wordt handen wassen nu veel makkelijker. Bovendien spaart het water en is het vooral hygiënisch."

Peter Steffers van Kinderdagverblijf Happy Kids – Ede

De Autospout – zoals het apparaat meestal wordt genoemd – is op bijna alle soorten kranen te monteren. Op dure en goedkope kranen. Montage is kinderlijk eenvoudig. De infrarood kraanschakelaar is in veel situaties een uitkomst. Natuurlijk in de zorg, bij gehandicapten, op scholen en kinderdagverblijven. Maar ook in horeca-, wellness- en sportcentra. Of gewoon thuis, in de keuken of toilet. Eigenlijk overal waar mensen veelvuldig met elkaar in contact komen!

In de tandartsenpraktijk of bij de mondhygiënist

De Inspectie voor de Volksgezondheid stelt de eisen op waaraan een tandartsenpraktijk moet voldoen. Een van de eisen op het gebied van hygiëne is het installeren van handsfree kranen. De Autospout is daarvoor  bijzonder geschikt. Vandaar dat ook steeds meer tandartsen en mondhygiënisten overgaan tot de aanschaf van een Autospout, zodat hun praktijk voldoet aan de WIP-richtlijnen.

Maar er zijn meer beroepsgroepen op te noemen waarbij handhygiëne een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de pedicure of schoonheidsspecialiste. En ook tattoeageshops krijgen steeds meer te maken met eisen op het gebied van hygiëne. Ook daar kan de Autospout een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Wil je een keukenkraan vervangen? Denk in ieder geval ook aan de montage van de Autospout voor een optimale hygiëne.

En natuurlijk gebruik je na het handenwassen een wegwerphanddoekje

Wil je meer weten over een keukenkraan vervangen en de Autospout neem dan contact met ons op. 

Naar Webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!