Over desinfecteren, steriliseren en ontsmettingsmethoden

Wat is desinfecteren eigenlijk? En hoe doe je dat op een veilige en juiste manier? Het is soms lastig om over dit onderwerp de juiste informatie te vinden. Daarom staan in dit artikel de belangrijkste zaken op een rijtje.

desinfecteren, handgel


Onder antisepsis en desinfectie wordt verstaan het ontsmetten, ziektekiemvrij maken c.q. het verlagen van het besmettingsniveau van materiaal of levend weefsel door middel van een desinfectans. 

Dus dit gaat verder dan iets goed schoonmaken. De bedoeling is dat zoveel mogelijk bacteriën worden verwijderd. Daarvoor is het nodig dat er gebruik wordt gemaakt van een desinfectans of antisepticum.

Oppervlaktes desinfecteren

In de richtlijnen van de RIVM wordt veel beschreven over de wijze waarop oppervlaktes moeten worden schoongemaakt.

De algemene richtlijn is:

  • Gebruik bij kleine oppervlaktes (maximaal ½ m2) een vloeistof met een alcoholpercentage van 70%.
  • Gebruik bij grotere oppervlaktes chloor.

In alle gevallen wordt aanbevolen eerst wegwerphandschoenen aan te trekken, vervolgens met papier (keukenrol of wegwerphanddoekje de boel te reinigen. De handschoenen weggooien en weer meteen nieuwe aantrekken. En vervolgens met een allesreiniger eerst te gaan schoonmaken. Pas dan is het mogelijk om met chloor dan wel alcohol verder te gaan.

Ook instrumenten en voorwerpen moeten soms worden gedesinfecteerd. Ook hier moet het bovenstaande stappenplan worden uitgevoerd en moeten de te reinigen voorwerpen daarna worden ondergedompeld in een bad met chlooroplossing.

Nog een stap verder in dit proces is het steriliseren. Bij steriliseren worden de instrumenten blootgesteld aan heet water van 60 – 100 graden. Hierbij worden alle bacteriën gedood. Deze methode wordt met name toegepast in de medische wereld.

Ontsmetten van de huid

Bij het ontsmetten van de huid kunnen de volgende antiseptica worden gebruikt:

Ethylalcohol en Isopropanol. Deze twee stoffen zijn de best werkzame antiseptica. Voorwaarde is wel dat zij een concentratie bevatten van 70%. Sterker of minder sterk verlaagt de effectiviteit. In minder dan 15 seconden werken deze vloeistoffen bacteriedodend.

Andere mogelijkheden zijn Chloorhexidine, Jodoforen (bijv. Iso-betadine), waterstofperoxide en zilver (flammazine crème).

Lees ook de pagina over wond verzorging.

Grondige handdesinfectie

Het desinfecteren van de handen is de belangrijkste maatregel om het risico van besmetting met micro-organismen van de een naar de ander te voorkomen. Nadat de handen zijn gewassen (met water en vloeibare zeep) en gedroogd met een papieren handdoekje, worden ze ingewreven met handalcohol. Vervolgens kunnen de handen eenvoudigweg aan de lucht worden gereinigd.

Germstar heeft een touchless systeem ontwikkeld dat voldoet aan alle wettelijke en door de GGD vastgestelde normen.

desinfecteren, germstar


De Germstar producten kunnen in veel branches worden gebruikt. Zoals de gezondheidszorg, de schoonheidsbranche, de tattoobranche, in de horeca en op het werk.

De Germstar dispensers kunnen heel gemakkelijk worden afgesteld en zo gebruikt u nooit teveel handdesinfectans maar precies de juiste hoeveelheid. 

Op de website kunt een nog een andere pagina lezen over handhygiëne.

Wilt u meer weten over desinfecteren en steriliseren, neem dan een kijkje op de website van de RIVM.

Terug naar het begin van deze pagina over Desinfecteren, steriliseren en ontsmettingsmethoden

Naar webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!