Chemokuur bijwerkingen verlichten met een goede hygiëne

Chemokuur bijwerkingen en hygiëne – Helaas krijgen jaarlijks nog steeds veel mensen van hun arts te horen dat zij een of andere vorm van kanker hebben. Gelukkig is de medische wetenschap steeds kundiger, slaan behandelmethoden vaker en beter aan en hoeft kanker dus niet altijd dodelijk te zijn. Toch overlijden er jaarlijks veel mensen aan deze ziekte.

chemokuur bijwerkingen

Naast het lichamelijk lijden kent de ziekte ook veel psychisch en emotioneel lijden. Een goede mentale begeleiding is daarom erg belangrijk, ook omdat het geestelijk welzijn van de patiënt het lichamelijk herstel bevordert. Lichaam en geest werken samen!

Wanneer een ernstige vorm van kanker is geconstateerd wordt vaak de eerste weg die van een operatie of een chemotherapie. Ook wordt vaak bestraling toegepast.

Chemokuren zijn er in diverse soorten. Bijvoorbeeld een borstkanker behandeling kan soms ook met een chemokuur in tabletvorm uitgevoerd worden. Wanneer kanker zich in een vergevorderd stadium bevindt of wanneer er sprake is van uitzaaiingen, dan moet helaas rigoureuzer worden ingegrepen. Geen enkele patiënt is echter hetzelfde en per persoon wordt dus gekeken naar het beste behandelplan en de beste behandelmethode.

Op de site van Chemo&nu wordt hierover heel veel vermeld. Dus zeker zinvol om eens te bezoeken. Maar aandacht voor hygiëne is wel enigszins onderbelicht. Daarom een aantal belangrijke maatregelen op een rijtje.

Bijwerkingen chemokuur

Een chemokuur behandeling heeft vaak nare bijwerkingen, zoals haaruitval, misselijkheid en overgeven, en een verminderde weerstand. Ook goede cellen in het lichaam krijgen het bij een chemo zwaar te verduren. Toch heeft de patiënt meestal geen keus. Kanker is dikwijls een strijd op leven en dood.

Goede zorg voor de patiënt die een chemokuur moet ondergaan, is cruciaal. Na de chemo mag de patiënt vaak naar huis en de thuisomgeving moet voorbereid zijn op de mogelijkheid van diverse chemokuur bijwerkingen. Een goede hygiëne is een van de basiselementen in die voorbereiding. Vooral hand- en mondhygiëne verdienen in deze periode extra aandacht. En niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor huisgenoten en verzorgenden. Vooraf een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist brengen, is zeker aan te bevelen.

Zo kunnen, wanneer iemand wordt behandeld met cytostatica, in de volksmond meestal chemo genoemd, ook huisgenoten en verzorgenden met giftige stoffen in aanraking komen.

chemokuur bijwerkingen, handdoekjes

In de urine, ontlasting en het braaksel van iemand die met cytostatica wordt behandeld, bevinden zich nog ongeveer een week na de behandeling resten. Daarom is het belangrijk uitscheidingsproducten via het riool af te voeren. De patiënt kan daarom het beste zoveel mogelijk van hetzelfde toilet gebruik maken. Vervolgens moet het toilet na gebruik met gesloten deksel twee keer worden doorgetrokken. Na ieder toiletbezoek moeten de handen goed worden gewassen. Het drogen kan het beste met papieren handdoekjes worden gedaan.

Ook is het zinvol om in deze periode veel wegwerpproducten te gebruiken. Zo is het gebruik van wegwerphandschoenen bij het schoonmaken en verzorgen, heel belangrijk.

En wegwerponderleggers zijn hygiënisch bij het gebruik van een ondersteek.

Bovendien kunnen wegwerpbekertjes een uitkomst bieden bij het drinken. Vanzelfsprekend geldt, na één keer gebruiken direct weggooien.

Gebruik hygiënische opvangzakken (carebags) voor een toiletstoel of ondersteek.

En regelmatig de gebruikte spullen schoonmaken is heel belangrijk. Met water en zeep of met bijvoorbeeld vochtige desinfectiedoekjes.

Moet iemand veel braken in de periode na de chemokuur dan zijn braakzakjes een goed hulpmiddel. Sommige mensen hebben ook baat bij het gebruik van een Sea Band. Door gebruik van deze polsbandjes gebaseerd op de acupressuur, kan misselijkheid worden voorkomen.

chemokuur bijwerken, sea band

Kortom, besteed bij chemotherapie aandacht aan hygiëne. Dat verlicht enigszins de toch al moeilijke situatie voor de patiënt, maar ook voor de mensen om de patiënt heen. 

Terug naar het begin van deze pagina over Chemokuur bijwerkingen 

Terug van Chemokuur bijwerkingen naar de homepage 

Naar Webshop

Klik op de "Like" button en laat hieronder weten wat je van dit artikel vindt, zodat ik je via Facebook op de hoogte kan houden van nieuwe artikelen op deze website.
Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© 2018, Van Manen Hygiëneproducten
Alle Rechten Voorbehouden

Van Manen Hygiëneproducten
Breukkruid 12
3903 GP Veenendaal

Telefoon: 0318 524707

Contact

Direct bestellen?

Bezoek onze webwinkel!